FOR FASTLEGER

SPESIALISTHELSETJENESTE

KARDIOLOGISK LEGEPRAKSIS I ØSTFOLD

MediCard AS

Henvisningsprinsipper:

 

Alle henvisninger bør sendes fortrinnsvis gjennom EDI system. Unntaksvis i papirform.

 

Det er meget viktig med pasientens oppdaterte medisinliste og mobilnummer.

 

I tilfeller der pasienten ikke behersker norsk, engelsk eller polsk språk skal det benyttes tolk. Dette må opplyses om i henvisningen.

 

Det kan forsvares å benytte pårørende som tolk. En forutsetning er da at pårørende viser en god språkforståelse og at ikke familiære eller kulturelle forhold tilsier at slik kommunikasjon ikke er tilrådelig.