ventetid

SPESIALISTHELSETJENESTE

KARDIOLOGISK LEGEPRAKSIS I ØSTFOLD

MediCard AS

Aktuelle ventetider:

Juni 2018:

 

Alle henvisninger blir individuelt vurdert av oss.

Aktuell ventetid på nyhenviste pasienter ca. 3 måneder.