Om oss

Om oss:

KARDIOLOGISK LEGEPRAKSIS I HALDEN

Vår praksis er en videreføring av tidligere godt kjent indremedisinsk og kardiologisk praksis drevet av dr. Schjelderup Mathiesen i Halden.

Fra 01.07.14 ble praksisen omgjort  til en ren kardiologisk praksis og overtatt av hjertespesialist dr. Wojciech Mielczarek, tidligere mangeårig overlege på hjerteseksjon, medisinsk avd. Sykehuset Østfold.

Praksisen har to medarbeidere - Gro og Evy, engasjerte og meget flinke helsesekretærer med lang erfaring. 

Vår praksis har driftsavtale med RHF.

GRO

WALTHER FJELDVIK

Helsesekretær

WOJCIECH MIELCZAREK

Spesialist i hjertesykdommer

og indremedisin

EVY ANITA VARMEDAL

Helsesekretær