priser

Priser:

GJELDER  FRA 1. HALVÅR 2023Vår praksis har driftstilskudd fra Regionalt Helseforetak og refusjonsavtale med HELFO.


Egenandel ved legekonsultasjon som betales av pasienten varierer fra ca. kr. 375,- til ca.kr. 780,- avhengig av hvilke undersøkelser eller/og behandlinger som blir utført.


Ved manglende oppmøte, hvis timen ikke blir avbestilt senest 1 arbeidsdag  før konsultasjonen, belastes pasienten med kr. 375,-