ventetid

Aktuelle ventetider:

Juni 2023:


Alle henvisninger blir individuelt vurdert av oss.

Aktuell ventetid på nyhenviste pasienter ca. 3 uker.