ventetid

SPESIALISTHELSETJENESTE

KARDIOLOGISK LEGEPRAKSIS I ØSTFOLD

MediCard AS

Aktuelle ventetider:

Juni 2018:


Alle henvisninger blir individuelt vurdert av oss.

Aktuell  ventetid på nyhenviste pasienter ca. 3  måneder.